Styrelse

Trosa kommun äger bolaget och utser dess styrelse.

 

 

Styrelsen i Trosabygdens Bostäder AB

Sune G Jansson (m)        ordf.

Rigmor Breidemalm (s)   vice ordf.

Kristina Gilbert (m)          ledamot

 

Dag Örtqvist  (m)            suppleant

Greger Tidlund (s)          suppleant

Olof Gibeck (c)               suppleant