Lokaler

Trobo har också fastigheter vars användningsområden är annat än bostäder.

Fastighetena uthyrs som kommersiella lokaler eller till Trosa kommuns verksamheter.

Häradsgården, Vagnhärad

Äldreboende hyrs av Trosa kommun.

 

Trosagården

Här under ombyggnad år 2009-2010, då en tredje våning byggdes på med drygt 20 nya lägenheter för äldreboende. Fastigheten förhyrs av Trosa kommun.

Rådhuset i Trosa

Ägs av Trobo och hyrs ut till bibliotek och turistbyrå.

Bibliotek, Vagnhärads Torg

Ägs av Trobo och hyrs ut till bibliotek och Poliskontor.