Andrahandsuthyrning

Om du ska arbeta eller studera på annan ort kan du hyra ut din bostad i andra hand under en begränsad tid. För det behöver du ett godkännande från oss. Om du hyr ut din lägenhet i andrahand utan vår tillåtelse så vi har rätt att säga upp ditt hyresavtal i förtid. Tänk på att upprätta ett hyreskontrakt med den du hyr ut till.

Du är ansvarig för bostaden även under den tid som du hyr ut den, både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser. Vi behöver därför din tillfälliga adress under den tiden du hyr ut din bostad. Befinner du dig utomlands ska du också skriva en fullmakt till någon i Sverige som du litar på.

Får vi en ansökan om andrahandsuthyrning innan ett års boendetid har gått krävs det väldigt goda skäl för att vi ska godkänna andrahandsuthyrningen.