Årsredovisningar

Trobos årsredovisningar för olika år visas.

Årsredovisningen redogör i förvaltningsberättelsen för de stora händelserna och förändringarna under året, samt ger kommentarer till resultat och ekonomisk ställning.