Avflyttning

Uppsägningstiden är tre månader från det månadsskifte som infaller närmast efter uppsägningsdatumet.

Endast skriftlig uppsägning gäller.

Om avflyttande hyresgäst vill flytta ut innan uppsägningstidens slut kan Trobo försöka hyra ut lägenheten tidigare om så önskas, men endast om den nya hyresgästen som står på tur och som har fått ett erbjudande har möjlighet att flytta in tidigare. Observera att samma regler gäller även om man flyttar inom Trobo:s bestånd. Inga andra förtursregler förekommer.

Avflyttande hyresgäst är skyldig att visa lägenheten för bostadssökande som har fått lägenhetserbjudande från bostadsförmedlingen.

En besiktning utförs före avflyttningen. Tänk på att man är ersättningsskyldig för allt som eventuellt har blivit förstört eller skadat i lägenheten under boendetid.

Avflyttande hyresgäst måste städa lägenheten noggrant vid avflyttningen. Om städningen inte godkänns av Trobo anlitas en städfirma på avflyttande hyresgästs bekostnad. Om inflyttningen sker på en helg  eller tidigare än avtalsdatum så övertar inflyttande hyresgäst ansvaret att godkänna städningen. Om städningen inte godkänns så får in- och avflyttande hyresgäst komma överens eller avvakta med inflyttningen tills Trobo har gjort en besiktning av städningen.

Avflyttande hyresgäst ska lämna in nycklarna hos Trobo senast kl. 12:00 på avflyttningsdagen. Om kontoret är stängt så lägg nycklarna i ett kuvert märkt med namn och adress och stoppa i vår låsta brevlåda på Industrigatan 6 C, precis utanför huvudentrén.

Om in- och avflyttningsdagen (den första i månaden) infaller på en lördag, söndag, annan allmän helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton ska den inflyttande hyresgästen lämnas tillträde nästkommande vardag.