Avyttrade fastigheter

Under 2011 har Trosabygdens Bostäder AB sålt följande fastigheter:

Trosa

  • Skördegången till Skärborgaren ekonomisk förening
  • Fodergången till HSB Sörmlandsbostäder AB
  • Trosalundsgatan 1-7 till HSB Sörmlandsbostäder AB
  • Trosalundsgatan 11-21 till HSB Sörmlandsbostäder AB

Skördegången ombildas till bostadsrätter.

Fodergången

Trosalundsberget

Trosalund

 

Vagnhärad

  • Skolvägen sålt till HSB Sörmlandsbostäder AB
  • Stationsvägen 6 sålt till HSB Sörmlandsbostäder AB

Skolvägen

Stationsvägen 6 Ekmanska huset

Stationsvägen 6 loftgångshus

Totalt har Trobo överlåtit 463 lägenheter.

Motiven har varit dels tekniska, dels ekonomiska. Genom försäljningarna avser Trobo att kunna frigöra kapital samt koncentrera upprustningsinsatser på färre objekt.