Husdjur

Regler vad gäller husdjur.

Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd § 36 säger: "Husdjur eller andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer."

Anm. Sådan olägenhet är t.ex. när en hund står i en lägenhet och skäller stora delar av dagen, eller när en hund upprepade gånger rastas på en planerad gräsyta. Miljö- och byggnadsnämnden kan i båda fallen förbjuda ägaren att ha hund. En utekatt kan ställa till med bekymmer för grannarna genom att förorena i sandlådan eller i rabatter, revirmarkera på bilar, utemöbler etc.

Lagstiftningen förutsätter att i bostäder är det endast tillåtet med ett fåtal djur i varje lägenhet.

Enligt lagen om tillsyn över hundar är hundägaren alltid skyldig att hålla hunden under sådan uppsikt att den inte skrämmer, ofredar eller skadar människor och djur. Den som bryter mot denna lag döms till böter. Det är din skyldighet som hundägare, att ha hunden på ett sådant sätt att du inte stör din omgivning.

  • Håll alltid din hund kopplad - även i trapphuset
  • Rasta inte din hund på planerade gräsmattor
  • Plocka upp efter din hund (Trobo sponsrar Tik Pac, de svarta påsarna som finns upsatta i kommunen)
  • Ta hänsyn till dom grannar som är rädda eller allergiska mot hundar

Enligt lagen om tillsyn över hundar och katter är du som kattägare ansvarig för kattens välmående och för eventuella skador eller irritation din katt kan orsaka dina grannar. En djurägare är skyldig att se till att djuret inte orsakar olägenhet.

  • Du ansvarar alltid för din katt även om det är en utekatt
  • Märk din katt med halsband eller öronmärkning
  • Spola aldrig ner kattsand i toaletten. Sanden bildar en propp i rören och täpper till avloppet. Släng sanden i hushållssoporna i en väl försluten påse.