Hyra och Autogiro

Regler vad gäller hyror och autogiro.

Vår främsta uppgift som din hyresvärd är att ge dig god service. För att kunna göra detta är vi beroende av att Du betalar hyran i tid.

Hur och när skall hyran betalas?

Trobo delar ut hyresavierna kvartalsvis dvs. fyra gånger per år. Förvara avierna på ett säkert ställe, så du vet var dom är, när det är dags att betala. Det är också viktigt att du ser till att använda rätt avi för rätt månad. Det gör du genom att kontrollera vilken månad avin gäller samt förfallodatum

Observera att en hyresvärd inte är skyldig att lämna ut hyresavier - detta är en ren service från Trobo. Obetald hyra kan inte skyllas på utebliven avisering. Enligt rättspraxis och hyreslagen ska du betala hyran i förskott och senast den sista vardagen i månaden innan. Det innebär att hyran för oktober ska betalas senast den sista september.

Om du betalar hyran via din Internetbank och saknar en avi, så kan du här via webben få hjälp med OCR-numret. klicka på fliken mina sidor och och gå sedan in på min hyra.

Du har också möjlighet att betala in din hyra via Autogiro. Läs mer om hur Autogiro fungerar och/eller beställ en blankett för autogiroanmälan.

Tänk på att om du dröjer mer än en vecka efter förfallodatum säger lagen att hyresrätten är förverkad. Hyresvärden kan då säga upp ditt hyresavtal.

Hyran är din viktigaste räkning

Vid ekonomiska trångmål skall man alltid prioritera sitt boende i första hand. Du kan inte bli uppsagd från din bostad om du är sen med en annan räkning. Du kan däremot bli uppsagd om hyrorna är sena vid upprepade tillfällen.

Vad händer om Du inte betalar din hyra?

Vi skickar ett inkassokrav efter förfallodatum. När det gäller hyror så utgår aldrig påminnelse, eftersom man vid kontraktskrivning förbundit sig till att betala hyran varje månad. Om betalning fortfarande uteblir går ärendet till slut vidare för avhysning och betalningsförläggande.

En hyresgäst som under loppet av en 12-månadersperiod missköter sina hyresinbetalningar tre gånger kommer på grund av detta att sägas upp till avflyttning, även om skulden betalts in.

Du betalar självklart alltid hyran först - och i tid!