Källsortering och grovsopor

Regler vad gäller sophantering.

Gröna påsar finns utlagda i tvättstugor eller i soprum i områdena.

För övrigt skall i möjligaste mån källsortering ske i följande fraktioner:

  • glasförpackningar (vitt och färgat)
  • returpapper (tidningspapper, broschyrer, kataloger etc)
  • pappersförpackningar (kartong, wellpapp etc.)
  • plastförpackningar (schampo-, sköljmedels- och ketchupflaskor, plastkassar, chipspåsar etc.)
  • metallförpackningar (konservburkar, aluminiumformar, kaviartuber etc.)