Lägenhetsunderhåll

Regler vad gäller lägenhetsunderhåll.

Det hyresgäststyrda inre underhållet av lägenheterna HLU som förut gällde, där man kunde välja att få visst underhåll tidigarelagt med ett påslag på hyran eller kunde välja att avstå från underhåll och istället få en hyresrabatt under januari månad är numera borttaget i samverkan med Hyresgästföreningen.

Trobo genomför lägenhetsbesiktningar vid varje avflyttning och registrerar respektive lägenhetsstatus.

Du har också möjlighet att själv måla och tapetsera på egen bekostnad så länge det utförs på ett fackmannamässigt sätt.

Om du själv byter exempelvis köksblandare måste det vara till ett godkänt märke såsom FM Mattson eller Mora så att det går att få tag på reservdelar.

Tänk på att köket måste återställas vid avflyttning om du tar bort ett köksskåp för att få plats med en diskmaskin. Installation av disk- och tvättmaskin måste utföras av fackman på egen bekostnad.