Miljö

TROBO - Ett grönt alternativ

På TROBO värnar vi om miljön för våra boende - och för naturens skull. Redan 1995  fastställde styrelsen en miljöpolicy för företaget, utarbetad i dialog mellan Trobo och hyresgästerna.

Det främsta syftet med miljöpolicyn är att erhålla ett sunt fastighetsbestånd och att reducera miljöbelastningen i verksamheten.
De boende skall kunna känna trygghet i sina lägenheter och vid renoveringar och nyproduktion skall stor omsorg läggas på att erhålla miljömässigt bra utförande.

  • De anställda skall vid sitt arbete ej behöva utsättas för miljörisker.
  • Miljöhänsyn skall tas och miljöinsatserna skall i första hand vara förebyggande och kretsloppanpassade

Från ord till handling

För att klara de stora utmaningarna som klimathot och miljöförstöring utgör behöver vi alla -i hela samhället, men också anställda och boende hos Trobo - hjälpas åt med enkla åtgärder för att skydda miljön:

  • Boende bör använda vatten sparsamt, diska inte under rinnande kran.
  • Boende kan spara energi genom att t.ex vädra snabbt och effektivt.
  • Boende bör sortera sopor, vilket minskar volymen av hushållsavfall som behöver deponeras
  • Anställda ska i högsta möjliga utsträckning arbeta med miljövänliga varor och metoder. 
  • Kvartersvärdarna använder miljövänlig alkylatbensin vid gräsklippning.