Stationsvägen 10

Fastigheten används både som bostäder med 3 lägenheter och som lokaler.

Lokalhyresgäster är:

  • Vakant