Störningsjour

Lite info vad gäller störningar

Vid allvarliga störningar från dina grannar i området mellan kl. 22-06 hänvisas till Svensk Bevakningstjänst AB på telefon 0156 - 10112.

Namn, adress och telefonnummer måste alltid anges när man ringer till störningsjouren. Inga anonyma anmälningar tas emot, eftersom störningsjouren endast är till för våra hyresgäster.

Anmälan hanteras anonymt mot övriga boende.

Trobo får en kopia för kännedom på alla störningsrapporter.

Svensk BevakningsTjänst AB
Telefon 0156 - 10 112
Alla dagar mellan 22-06