Styrelsen

Trosa kommun äger bolaget och utser dess styrelse.

Styrelsen i Trosabygdens Bostäder AB

  • Sune G Jansson (m), ordf.
  • Rigmor Breidemalm (s), vice ordf.
  • Margareta Wallin (m), ledamot
  • Dag Örtqvist  (m), suppleant
  • Greger Tidlund (s), suppleant
  • Olof Gibeck (c), suppleant