Trapphusen

Regler vad gäller trapphusen.

Första intrycket

Trapphuset ger oftast det första intrycket för dina besökare eller grannarnas gäster. Därför bör vi hjälpas åt att hålla trapphusen snygga.

Barnvagnar, cyklar, kärror, leksaker, skor, mattor, hö till husdjur osv.  får inte förvaras i trapphusen - det är viktigt både för allas trivsel och säkerhet.

Trappstädning

Om det står saker i trapphuset blir det inte heller riktigt städat. Det är inte meningen att den som städar trappan ska behöva flytta undan saker föra att kunna torka golvet. Resultatet blir istället att det inte blir städat och att smuts och sand dras in i lägenheterna. Mer damm innebär också en större brandrisk.

Säkerhet

Vid rökutveckling i ett trapphus t.ex. i samband med en brand innebär varje sak som förvaras i trapphuset en ökad brandrisk och är ett hinder i utrymningsvägen. Det kan betyda skillnad mellan liv och död. Vid sjukdom eller olycksfall kan ambulanspersonal dessutom hindras från att komma fram med bår till lägenheten om det står saker i vägen.

Hjälp oss att öka trivseln och säkerheten genom att hålla rent och snyggt i trapphuset där du bor.