Tvättstugorna

Regler vad gäller tvättstugorna

Bokningssystem

Vid inflyttningen har du fått en bokningscylinder märkt med ditt lägenhetsnummer samt en nyckel.

Om du tappar din bokningscylinder får du kvittera ut en ny hos Trobo till en kostnad av 300 kronor.

På bokningstavlan i tvättstugan sätter du din cylinder i det hål som motsvarar den dag och tid som du önskar tvätta, vrider om och tar ur nyckeln. Du har nu bokat en tvättid.

När du har tvättat färdigt tar du ur cylindern och kan boka en ny tid. Du får inte ha en ständig bokning av samma tvättid.

Följ bokningssystemets regler noga, då undviker du onödiga konflikter med grannarna och bidrar till att skapa ett trivsamt boende för alla. Läs mer om våra trivselregler i tvättstugan

Respektera de bokade tiderna och tvätta inte på andra tider än tvättiderna!

Anmäl genast om du upptäcker fel på maskinerna till felanmälan på webben eller (telefon 0156-53345 mellan kl. 10.00-12.00).

Elektroniskt bokningssystem

Hyresgästerna använder sig av personliga magnetbrickor för att ta sig in i tvättstugan och för att boka en tvättid.

Det elektroniska bokningssystemet har många fördelar t.ex.

  • Ingen kan ta någon annans tvättid
  • Obehöriga kommer inte in i tvättstugan
  • Risken för stölder och skadegörelse minimeras
  • Det hålls rent och snyggt
  • Uppföljning kan göras av vem som använt en viss tvätt-tid.
  • Trygghet och trivsel ökar.

Så här fungerar det

Varje kontraktsinnehavare har kvitterat ut en speciell magnetbricka som fungerar som nyckel in till tvättstugan och som även används när man bokar sin tvättid.

Varje magnetbricka är programmerad för respektive lägenhet och kontraktsinnehavare.

Endast den som har bokat tvättstugan har tillträde under tvättiden. Observera att det är viktigt att passa tvättiden både i början och slutet.

Det är också viktigt man hämtar ut sin tvätt i tid dvs. innan nästa tvättpass börjar, eftersom endast den som har bokat tvättpasset har tillträde.

Det finns instruktioner uppsatta i tvättstugan om hur bokningssystemet fungerar.