Uthyrningspolicy

För att få hyra en bostad hos oss behöver du uppfylla ett antal kriterier. Här har vi samlat information om vilka dess är och vad som gäller när du bor hos oss.

Allmänna krav

  • ha fyllt 18 år, skriven i Sverige, nordisk medborgare, EU-medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd.
  • ha en inkomst som gör att du klarar den aktuella hyran
  • vara en fysisk person utan anmärkningar från tidigare hyresvärd
  • inte ha betalningsanmärkningar, har du betalat av eventuella skulder ska de ha betalats för mer än 12 månader sedan och inga nya skulder får ha uppkommit under denna period.

Inkomst

När du erbjuds eller önskar byta en lägenhet sker en ekonomisk bedömning av din inkomst. Normalt ska den totala årsinkomsten motsvara tre gånger årshyran.

 Till din inkomst kan du räkna ihop inkomster och ersättningar från:

  • lön, kapitalinkomst och pension efter skatt
  • a-kassa eller likande efter skatt
  • försörjningsstöd, typ socialbidrag och integrationsersättning, från Trosa kommun
  • studiemedel
  • föräldrapenning- bostads- och barnbidrag samt andra eventuella återkommande bidrag

Inkomst ska finnas i minst sex månader från kontraktsstart och kunna styrkas med skriftligt intyg.

Överlåta bostaden

Du får inte automatiskt överta dina föräldrars eller syskons bostad eller testamentera bort en hyresrätt. Däremot kan du få tillstånd att överlåta din bostad till någon annan inom familjen om ni har haft ett gemensamt och permanent hushåll tillsammans i minst tre år. Som familj räknas make, maka, sambo och hemmaboende barn över 18 år. En förutsättning är så klart att kraven uppfylls av personen som ska överta bostaden.

Eget bostadsbyte

Två eller fler hyresgäster kan komma överens om att byta bostad med varandra. För att göra detta ska tillstånd sökas och nya hyresgästen ska uppfylla våra hyreskrav.

Får vi en ansökan om eget bostadsbyte innan ett års boendetid har gått krävs det väldigt goda skäl för att vi ska godkänna bytet.

Trångboddhet

I tider där efterfrågan på bostäder är stor förekommer det att många tränger ihop sig och bor alldeles för trångt. Tillsammans med kommunen jobbar vi alltid för att förhindra osunda boendeförhållanden.

Boende per lägenhet - riktlinje

1 rok < 49 kvadratmeter: max tre personer
2 rok < 70 kvadratmeter: max fyra personer
3 rok < 90 kvadratmeter: max sex personer
4 rok < 110 kvadratmeter: max åtta personer
5 rok < 120 kvadratmeter: max tio personer

Undantag kan till exempel vara föräldrar med många barn och när lägenheten är större än normalt.

Hyra ut i andra hand - andrahandsuthyrning

Om du ska arbeta eller studera på annan ort kan du hyra ut din bostad i andra hand under en begränsad tid. För det behöver du ett godkännande från oss. Om du hyr ut din lägenhet i andrahand utan vår tillåtelse så vi har rätt att säga upp ditt hyresavtal i förtid. Tänk på att upprätta ett hyreskontrakt med den du hyr ut till.

Du är ansvarig för bostaden även under den tid som du hyr ut den, både ekonomiskt och för eventuella störningar och skadegörelser. Vi behöver därför din tillfälliga adress under den tiden du hyr ut din bostad. Befinner du dig utomlands ska du också skriva en fullmakt till någon i Sverige som du litar på.

Får vi en ansökan om andrahandsuthyrning innan ett års boendetid har gått krävs det väldigt goda skäl för att vi ska godkänna andrahandsuthyrningen.