Ljungvägen 3-13

Vid Ljungvägen 3-13 i Västerljung har Trobo byggt radhus med 6 lägenheter för trygghetsboende.

Hyresgäst är Trosa kommun, Vård & Omsorg, som hyr ut till hyresgäst i andra hand.

Tel:  0156-52000

Området ligger nära Sockenstugan (församlingshem), kyrkan och Hallwylska gravmonumentet. Nyetablering av villor sker i området.