Stationsvägen 10

Stationsvägen 10, hyresrätter i Vagnhärad 100 m från tågstationen och 1 km från Vagnhärads torg.

  • 3 lägenheter, 1-2 r.o.k.
  • 2 lokaler på nedre botten