Stationsvägen 10

Stationsvägen 10, hyresrätter i Vagnhärad 100 m från tågstationen och 1 km från Vagnhärads torg.

  • 3 lägenheter, 1-2 r.o.k.
  • 1 lokal, 372 m2 med hyresgäst Hedeby Zoo och Wallin distribution.