Parkeringsplatser och garage

Regler vad gäller parkeringsplatser och garage.

Våra hyresgäster kan hyra parkeringsplatser med och utan eluttag och garageplatser. Tillgången varierar i våra områden och ibland är det kö, speciellt till garage och parkeringsplatser med eluttag.

Vill du hyra en bilplats så kontakta Trobo på telefon 0156-53349.

Avgifter per månad

  • P-plats: 122 kronor
  • P-plats med eluttag: 284 kronor
  • Garage (kall): 365 kronor
  • Garage (termo): 577 kronor
  • Garage (varm): 729 kronor

Skriftliga kontrakt upprättas för alla bilplatser.

Uppsägningstiden är nio månader från nästkommande månadsskifte räknat från uppsägningsdagen. Efter 1 år ändras uppsägningstiden till 3 månader. När lägenhetsavtal avslutas försvinner även parkeringsplatsavtal till samma datum.

Observera

  • att bilplatser och garage enligt våra hyreskontrakt endast är avsedda för uppställning av personbil i s.k. trafikdugligt skick
  • att garagen får inte användas som förråd
  • att husvagnar, husbilar, lastbilar och dylikt inte får ställas på parkeringsplatserna - ägarna får själva ordna med alternativa uppställningsplatser
  • att de hyresgäster som inte följer dessa regler riskerar att bli av med sitt kontrakt.