Välkommen till Trosabygdens Bostäder

 

Välkommen till TROBO!

Välkommen till Trosabygdens Bostäder AB

Ledigt just nu

Även du som inte är registrerad som sökande kan titta på våra lediga objekt.

 

Nyheter

2019-03-20

Receptionen på TROBO håller stängt den 21 mars 2019!

Receptionen på Trobo har stängt torsdagen den 21 mars 2019.

2018-10-15

Ledig butikslokal

i Vagnhärad

Trobo informerar

Vid arbetet med att anlägga vatten- och avloppsledningar i Björkhamragatan kommer sprängning att krävas då det är berg i schakten. Sprängning kommer att utföras med start fredag 15:e mars. För mer information kontakta TROTAB på 0156-350 650 eller trotab@trotab.se

Läs mer...

Huskurage!

Huskurage, en policy vid oro för våld i nära relation

Läs mer...

Trivselregler

Våra trivselregler hos Trobo, en del korta råd om hur du tar hand om din lägenhet och hur du tar hänsyn till dina grannar ! välj dina val i menyn till vänster

Trivselregler...